ARDİMER ne mi yapar?

İnovasyon yönetimi ile ilgili uluslararası standartlar oluşmuştur ve yoğun ilgi görmektedir (bkz. TS/CEN 16555, ISO 56000). Bu standartlar kurumlara "NE" yapmaları gerektiğini anlatmaktadır ancak "NASIL" yapılması gerektiği konusunda ihtiyaç duyulan desteği sağlayamamaktadır. Bu aşamada organizasyonları sistemli bir şekilde mükemmele yönlendiren "mükemmellik modelleri"ne ihtiyaç duyulmaktadır. ARDİMER, İnovasyon Mükemmellik Modeli™ olarak isimlendirdiği model ile kurumsal inovasyon yönetiminde mükemmelliği tarif etmekte ve sürekli gelişimini sağlamaktadır. ARDİMER, bu modeli baz alarak inovasyon yönetim sistemi kurulum ve iyileştirme çalışmalarını disipline eder.

İnovasyon Mükemmellik Modeli™ tam olarak ne midir?

Bir iş mükemmelliği modelidir. İnovasyon yönetiminde mükemmeli tarif eder. İnovasyon yönetim sisteminin en kritik bileşenlerine kapsamlı bir şekilde öncelik verir ve sürekli iyileştirme döngüleriyle sistemin mükemmelleşmesine rehberlik eder.

Modelin öncelik verdiği kritik bileşenler neler midir?

  • İnovasyon Yürütme Sistemi
  • İnovasyon Organizasyonu
  • İnovasyon Motoru

ARDİMER nasıl mı çalışır?

İlgi duyan firmaları ziyaret eder. Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi ile ilgili firmanın yürüyen süreçlerini analiz eder. İnovasyon Mükemmellik Modeli™ tanıtımını yapar. Firmanın mükemmellik olgunluğunu değerlendirir ve yapılacaklar listesi oluşturur. Firma yöneticileri ile çalışma kapsamını ve takvimini müzakere eder. Sistem kurulumunu haftalık ziyaretlerle yönlendirir ve sürekli iyileşmesini güvence altına alacak aylık izleme faaliyetlerini gerçekleştirir.

ARDİMER başka ne mi yapar?

  • ARDİMER bir akademisyen girişimidir. Teknoloji ve inovasyon yönetimi ile ilgili güncel literatürü sürekli takip eder ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirir (bkz. Dijital İnovasyon Araştırma Grubu).
  • Stratejik planlama ve teknoloji yol haritaları için kritik öneme sahip teknoloji odaklı "inovasyon istihbaratı (innovation intelligence)" raporlarını teknoloji madenciliği yaparak hazırlar. Bu sayede firmaların veriye dayalı strateji oluştumalarına olanak sağlar. T-plan çalışma sistematiği ile firmalar için Teknoloji Yol Haritası çalıştayları düzenler.
  • Firmaların inovasyon/fikir portföyü değerlendirme ve olgunlaştırma çalıştaylarının moderasyonunu gerçekleştirir.
  • Ar-Ge ve inovasyon mühendislerinin yetkinliklerini arttırmaya yönelik "Sistematik İnovasyon" eğitimleri düzenler. Uygulamalı TRIZ - Yaratıcı Problem Çözme Teorisi eğitimleri düzenler.
  • QFD -Kalite Fonksiyon Göçerimi yöntemi ile uygulamalı rekabetçi kıyaslama çalıştayları düzenler.
  • Firmaların Ar-Ge projelerini olgunlaştırır ve "akıl" katar. Ar-Ge danışmanlığı yapar.
  • İleri Endüstri Mühendisliği çözümleri sunar.